วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Home > On Globalization > ไปรษณีย์ฝรั่งเศส

ไปรษณีย์ฝรั่งเศส

Column: From Paris

ชอบใจบริการไปรษณีย์ฝรั่งเศสมาก บุรุษ (สตรี) ไปรษณีย์แถวบ้านจะขี่จักรยานมาส่ง ที่รถจะมีกระเป๋าใส่จดหมายและเอกสาร รวมทั้งพัสดุเล็กๆ แต่ในบางย่านเห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข็นรถไปตามอาคารต่างๆ เพราะให้บริการในย่านที่ไม่ไกลจากสำนักงานไปรษณีย์

La Poste ไปรษณีย์ฝรั่งเศสเริ่มมีในปี 1441 สมัยกษัตริย์หลุยส์ที่ 11 เพื่อส่งหนังสือของราชสำนัก ทว่ารูปแบบการบริหารการไปรษณีย์แบบในปัจจุบันเริ่มในศตวรรษที่ 17 ให้บริการส่งจดหมาย ผู้ได้รับจดหมายเป็นผู้จ่ายค่าบริการ รัฐเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการสำหรับการติดต่อภายใน และการส่งต่อคำสั่งและรายงานระหว่างหน่วยงาน

ในปี 1879 ได้รวมกิจการไปรษณีย์และโทรเลขเข้าด้วยกัน ได้ชื่อใหม่ว่า La Poste, Télégraphes et Téléphones (PTT) ขึ้นกับกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministère des Postes et Télécommunications) ในปี 1946 ได้แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ การไปรษณีย์ (Direction de la Poste) และการโทรคมนาคม (Direction des Télécommunications) ซึ่งต่อมาในปี 1988 กลายเป็น France Télécom การปฏิรูปการไปรษณีย์และโทรคมนาคมในปี 1990 แยกการไปรษณีย์และการโทรคมนาคมออกจากกันอย่างเด็ดขาด ต่างก็กลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นเอกเทศ

ไปรษณีย์ฝรั่งเศสบริการการเงินด้วย มีธนาคารของตนเอง แรกทีเดียวคงมีสำหรับบริการพนักงานไปรษณีย์ แต่ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการได้ สามารถเปิดบัญชีฝากเงินถอนเงิน เงินออม ปล่อยกู้สำหรับที่อยู่อาศัย รถยนต์ การประกัน เป็นต้น

อินเทอร์เน็ตเข้ามาในชีวิตประจำวัน คนยุคนี้ใช้ email หรือ Line หรือ What’s app ติดต่อกัน การเขียนจดหมายจึงไม่จำเป็น ประกอบกับมีการแข่งขันของบริษัทเอกชนที่ให้บริการส่งเอกสารและพัสดุเร่งด่วน งานของไปรษณีย์จึงลดน้อยลง นับตั้งแต่ปี 2008 จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ลดน้อยลง 7% ในแต่ละปี ถึงกระนั้นกิจกรรมด้านจดหมาย เอกสาร พัสดุก็ยังมีถึง 46.1% ของกิจกรรมโดยรวม และใช่ว่าจะต้องลดจำนวนพนักงาน

บุรุษไปรษณีย์ฝรั่งเศสในปัจจุบันมีประมาณ 73,000 คน ถือเป็น 28% ของพนักงานทั้งหมด ยิ่งกว่านั้น La Poste ต้องรับลูกจ้างประจำเพิ่ม 3,000 คนในปี 2008 ปีก่อนหน้านั้นรับไปแล้ว 4,800คน ทั้งนี้เพราะ La Poste ปรับตัวให้บริการแขนงต่างๆ มากขึ้นเพื่อหารายได้ชดเชยกับที่ต้องเสียไป

การสำรวจความคิดเห็นของชาวฝรั่งเศส บุรุษไปรษณีย์เป็นผู้ประกอบอาชีพที่ชาวฝรั่งเศสชื่นชอบเป็นอันดับสอง รองจากคนขายขนมปัง ชาวบ้านคุ้นเคยกับบุรุษไปรษณีย์ที่นำความสุขมาให้ จากการได้รับจดหมาย La Poste จึงใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจที่ชาวบ้านมีต่อบุรุษไปรษณีย์ด้วยการให้บริการส่วนตัวมากขึ้น

บุรุษไปรษณีย์ยุคใหม่จะมี Smartphone ซึ่งใช้ชื่อว่า Facteo ทุกเช้าก่อนปฏิบัติภารกิจ บุรุษไปรษณีย์แต่ละคนต้องตรวจ Facteo ว่า มีภารกิจอื่นที่ต้องทำหรือไม่นอกเหนือจากการนำส่งจดหมายและพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เช่น การไปหาผู้ที่ประสงค์ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเอาใบสั่งยาไปส่งร้านขายยาพร้อมกับบัตรสวัสดิการสังคมของลูกค้า วันรุ่งขึ้นไปรับห่อยาจากร้านขายยาไปส่งให้ลูกค้า วันต่อไปมีหน้าที่นำเช็คของลูกค้าไปส่งแก่ร้านขายยา และร้านขายยานี่เองที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อบุรุษไปรษณีย์ ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ นี้สร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับบริการ

นอกจากนั้นบุรุษไปรษณีย์ยังได้รับการอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ Veiller sur mes parents ช่วยดูแลบิดามารดา ชีวิตปัจจุบัน ใช่ว่าลูกๆ จะพำนักใกล้พ่อแม่ ลูกๆ สามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือบุรุษไปรษณีย์ให้ช่วยแวะไปดูพ่อแม่ของตนอย่างสม่ำเสมอ ค่าบริการ 39.90 ยูโรต่อเดือน ฝ่ายลูกโล่งใจที่มีผู้ดูแลแทน ฝ่ายพ่อแม่ก็สุขใจที่มีผู้มาเยี่ยมเยียน และถามทุกข์สุข แม้จะเป็นเวลาช่วงสั้นๆ ก็ตาม และในกรณีที่ท่านผู้เฒ่ามีปัญหาสุขภาพฉุกเฉิน บุรุษไปรษณีย์จะแจ้งขอความช่วยเหลือ โดยจะดูแลในเบื้องต้น ซึ่งได้รับการอบรมมา ทั้งนี้ La Poste มีโรงเรียนการไปรษณีย์ฝรั่งเศสที่มีศูนย์อบรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

นอกจากนั้นบุรุษไปรษณีย์ยังได้รัมอบหมายให้นำมื้ออาหารไปส่งบ้านผู้สูงวัย เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลและบ้านพักคนชรา แต่ใช่ว่า La Poste จะคำนึงถึงแต่ผู้สูงอายุ เพราะหนุ่มสาวก็ได้รับความใส่ใจเช่นกัน เพราะ La Poste ให้บริการจัดสอบกฎจราจรแก่ผู้หมายรับใบขับขี่ ปัจจุบันสำนักงานไปรษณีย์ 530 แห่งให้บริการด้านนี้

เมื่อบุรุษไปรษณีย์ไปส่งจดหมาย เอกสารและพัสดุในบริษัทใหญ่ๆ จะขอรับ “ขยะ” ประเภทกระดาษที่ต้องการกำจัดและถ้วยกาแฟกระดาษ เพื่อแยกประเภทและส่งไปยังหน่วยทำลาย มี 6,000 บริษัทที่ใช้บริการนี้ นอกจากนั้นยังร่วมกับ Suez เพื่อตั้งบริษัท Recygo เพื่อที่จะเก็บของใช้แล้วในบริษัทต่างๆ รวมทั้งถ้วยกระดาษหรือพลาสติก หรืออื่นๆ ได้มากขึ้น มักจะเป็นบริษัทใหญ่ๆ ที่ใช้บริการนี้

บริการเพิ่มเติมเหล่านี้ทำให้บรรดาบุรุษไปรษณีย์มั่นใจในอนาคตของตนเองว่า จะไม่ตกงาน

La Poste Mobile ก่อตั้งเครือข่ายมือถือ MVNO โดยการไปรษณีย์ถือหุ้น 51% SFR 49% จนถึงปี 2014 มีลูกค้ากว่าล้านคน

ใส่ความเห็น