Home > turk_tk

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตอกย้ำแนวคิด Smart People เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชน

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดโครงการริเริ่มการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดแนวคิด Smart People โดยนำร่องชั้นเรียนแรกจัดขึ้นที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนอีก 108 แห่ง ให้นักเรียนกว่า 3,000 คนได้รับชม ซึ่งโครงการริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ TikTok ในการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลผ่านแนวคิด Smart People โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการเรียนรู้ผ่านห้องปฎิบัติการ 109 แห่ง เพื่อจัดการเรียนการสอนห้องเรียนทั้งแบบออนไซต์และระบบออนไลน์ เพื่อผลักดันศักยภาพของเยาวชนตามแนวคิด Smart People ให้สามารถนำองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางดิจิทัลไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสามารถเข้าถึงนักเรียนกว่า 3,000 คน โดยมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความรู้และความบันเทิง (Edutainment) การสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ไปจนถึงการนำไปปรับใช้ในอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ TikTok ยังเน้นย้ำหลักการใช้แพลตฟอร์มสำหรับเยาวชน ที่ต้องให้ความสำคัญกับการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน (Digital Literacy) และการรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกออนไลน์ (Digital Safety) TikTok ยังได้นำครีเอเตอร์ชื่อดัง คุณอาร์ตตี้ aka artymilk และ

Read More