Home > STOTT PILATES®

Breathe Pilates เปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอน STOTT PILATES® ในกรุงเทพฯ

Breathe Pilates (บรีธ พิลาทิส) สตูดิโอพิลาทิสอันดับ 1 จากสิงคโปร์ เปิดให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สอนพิลาทิสอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์ฝึกอบรม STOTT Pilates ชั้นนำในสิงคโปร์และกรุงเทพฯ โดย Breathe Pilates มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยการฝึกอบรบที่ครบวงจรสำหรับผู้สอนพิลาทิส ในฐานะศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน STOTT Pilates ทั้งในประเทศไทย และสิงคโปร์ Breathe Pilates เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนพิลาทิสโดยใช้ภาษาไทยเป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับผู้เรียนที่หลากหลาย นอกจากนี้ Breathe Pilates ยังมีความเชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดย MERRITHEW™ ที่นำเสนอการเรียนการสอนในรูปแบบ STOTT Pilates® ซึ่งเป็นศาสต์ร่วมสมัยที่ได้รับการปรับปรุงร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่ด้านการออกกำลังกาย และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ทำให้เป็นหนึ่งในวิธีออกกำลังกายที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนพิลาทิส Breathe Pilates จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะที่ครอบคลุมซึ่งจำเป็นต่อการเป็นผู้สอนพิลาทิสที่ได้รับใบรับรองผู้สอนพิลาทิสอย่างเป็นทางการ โดยหลักสูตรนี้จะครอบคลุม 5 หลักการพื้นฐานของ STOTT Pilates ได้แก่ ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการสังเกตการณ์

Read More