Home > Save the Kids

เอ็นไอเอโชว์ 2 นวัตกรรมเตือนภัย ป้องกันเด็กหาย – ลืมเด็กไว้ในรถ เพิ่มความอุ่นใจ

เอ็นไอเอโชว์ 2 นวัตกรรมเตือนภัย ป้องกันเด็กหาย - ลืมเด็กไว้ในรถ ตัวช่วยความปลอดภัยนอกบ้านเพื่อความอุ่นใจของพ่อแม่และลูกน้อย ความปลอดภัยของลูกน้อยถือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นข่าวการสูญหายหรือเสียชีวิตของเด็กที่เกิดจากอุบัติเหตุและความประมาทของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มปฐมวัย ซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ จำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวทุกคนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการเตือนภัย เครื่องมือที่ช่วยให้เด็กอยู่ในสายตาพ่อแม่ตลอดเวลา หรือแม้แต่กระทั่งนวัตกรรมที่ใช้ง่ายสำหรับเด็กที่อายุยังน้อย วันนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จึงขออาสาพาไปรู้จักนวัตกรรมของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยที่ชื่อว่า “Save the Kids: นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยป้องกันปัญหาการลืมเด็กไว้บนรถ” และ “GPS Watch POMO: นาฬิกาติดตามตัวเด็กป้องกันเด็กหายโพโมะ” ซึ่งเป็น 2 นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหายห่วงเกี่ยวกับภาวะความเสี่ยง และเพิ่มความเซฟตี้ให้กับบรรดาเจ้าตัวน้อยได้มากกว่าที่ผ่านมา โดยนวัตกรรมชิ้นแรกคือ “Save the kids” นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยป้องกันปัญหาการลืมเด็กไว้บนรถ โดยนายปิติชัย ปิติมณียากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูแคนส์ จำกัด เล่าว่า “Save the kids” เกิดจากปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถทำให้เด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี

Read More