Home > SAPMENA

ลอรีอัล เปิดเวทีประกวดนวัตกรรมบิวตี้เทคสำหรับสตาร์ตอัปครั้งยิ่งใหญ่ เฟ้นหานวัตกรรมการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

ลอรีอัล เปิดเวทีประกวดนวัตกรรมบิวตี้เทคสำหรับสตาร์ตอัปครั้งยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหานวัตกรรมการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล สตาร์ตอัปในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สามารถร่วมชิงทุนสนับสนุนจากลอรีอัล เพื่อเดินหน้าโครงการนำร่องเชิงพาณิชย์และรับคำปรึกษาแนะนำเป็นเวลา 1 ปี ลอรีอัล กรุ๊ป (L’Oréal) จัดโครงการประกวดนวัตกรรมบิวตี้เทค “Big Bang Beauty Tech Innovation Program” ขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ (SAPMENA) ซึ่งมีประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มภูมิภาคนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมความงามแห่งอนาคต การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการประกวดนวัตกรรมแบบเปิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมความงาม โดยเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปที่มีศักยภาพได้พัฒนานวัตกรรมของตนเองผ่านโครงการนำร่องเชิงพาณิชย์ และยังมีโอกาสในการเข้าถึงตลาด 35 ประเทศทั่วภูมิภาค SAPMENA การแข่งขันครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีความงามและโซลูชันทางการตลาดร่วมกัน โดยสตาร์ตอัปที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์อย่างน้อย 1 ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ ประสบการณ์ผู้บริโภค (Consumer Experience), เนื้อหา (Content), สื่อ (Media), การค้ารูปแบบใหม่ (New Commerce) และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งดีงาม (Tech for Good)

Read More