Home > Rapid Group

“เดิมพัน อยู่วิทยา” กับการเดิมพันทางธุรกิจครั้งใหม่

เมื่อเอ่ยถึงชื่อ “เดิมพัน อยู่วิทยา” สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาคือชื่อของแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังอย่าง “กระทิงแดง” เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า “อยู่วิทยา” คือตระกูลใหญ่ที่ยึดโยงกับอาณาจักรเครื่องดื่มชูกำลังอย่างกระทิงแดงมาอย่างยาวนาน แต่สำหรับ “เดิมพัน” แล้ว แม้ชื่อจะพ่วงท้ายด้วย “อยู่วิทยา” แต่เขากลับมีเส้นทางธุรกิจของตัวเองที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เดิมพัน อยู่วิทยา หรือ คุณต้น เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “อยู่วิทยา” เป็นนามสกุลฝั่งคุณแม่ เมื่อพ่อกับแม่เลิกรากัน เดิมพันจึงเลือกกลับมาใช้นามสกุลเดิมของแม่ จึงถือเป็นเครือญาติกับตระกูลอยู่วิทยา แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกระทิงแดง ด้วยความที่ชอบในเรื่องตัวเลขและการเงินมาตั้งแต่เด็ก นั่นทำให้เขาเลือกเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการเงินจาก Registered Financial Consultant ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่กำลังศึกษา เดิมพันมีโอกาสได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน รวมถึงได้ฝึกงานกับโครงการ SIP ของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้เห็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เรียนรู้ด้านการค้า การส่งออก และการลงทุน ซึมซับทั้งระบบความคิดและการทำงาน และกลายเป็นแรงบันดาลใจในเส้นทางการทำธุรกิจของเขาในอนาคต หลังจบการศึกษา เดิมพันเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศของบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทยอยู่ราวๆ ปีครึ่ง ก่อนที่จะเริ่มเห็นช่องทางและโอกาสทางธุรกิจ ประกอบกับอยากทำธุรกิจส่วนตัวในสิ่งที่ตัวเองถนัด เขาจึงได้เปิดบริษัทโบรกเกอร์ประกันเล็กๆ ให้บริการที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันแบบครบวงจรขึ้น ระหว่างนั้นเดิมพันยังได้ไปศึกษาด้านการบริหารจัดการการเงินเพิ่มเติม ก่อนที่จะมาขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนจาก ก.ล.ต.

Read More