Home > Oyika Power Up Station

“โอยิกะ” ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งขยายธุรกิจตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัท โอยิกะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่มุ่งเน้นโซลูชั่นเทคโนโลยีล้ำสมัย และการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้เปิดธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยโอยิกะมีต้นกำเนิดจากสิงคโปร์เมื่อปี 2561 มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคในฐานะผู้นำแถวหน้าด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีและแบตเตอรี่ มาพร้อมกับแนวคิดสนับสนุนโลกด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านระบบขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า คุณไลโอเนล ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอยิกะ (ประเทศไทย) จำกัด เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศต่าง ๆ อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยโอยิกะตั้งเป้าที่จะปฏิวัติเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่และเทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าแบบตรงในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการปฏิวัติของโอยิกะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในความพยายามระดับโลกผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development : SDGs) ในงานเปิดตัวดังกล่าว โอยิกะได้จัดช่วงสัมมนาอันกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผันเปลี่ยนมาใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและระบบสลับแบตเตอรี่ รวมถึงการอภิปรายที่โดดเด่นประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกทางด้านวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนและประเทศสิงโปร์ นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงอนาคตของโลกแห่งการสลับแบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟฟ้าแบบตรงโดยผู้บริหารระดับสูงของโอยิกะจากประเทศสิงโปร์ ตอกย้ำถึงความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอยิกะได้จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่สำหรับตลาดจักรยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมสังคมที่ปราศจากคาร์บอน ในการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โอยิกะได้เปิดตัวแบตเตอรี่ 60 โวลต์และ 72 โวลต์ที่ชาร์จเร็วแบบสลับและชาร์จตรงผ่านสถานี Oyika Power Up

Read More