Home > Life Wear

ยูนิโคล่เปิดสาขาแรกที่นครศรีธรรมราช ชู “ไลฟ์แวร์ คอนเซ็ปต์” พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น เตรียมเปิดร้านสาขาแห่งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ชั้น 1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นี้ ถือเป็นร้านสาขาแห่งที่ 54 ของประเทศไทย และสาขาที่ 6 ในภาคใต้ นอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ สงขลา พร้อมการนำปรัชญา LifeWear (ไลฟ์แวร์) ของยูนิโคล่ ส่งมอบให้กับชาวนครศรีธรรมราชผ่านเครื่องแต่งกายคุณภาพสูง ทื่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ใช้งานได้ยาวนาน ในราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ยังได้ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อนำมาส่งมอบให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ นางเขมจิรา เทศประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ด้วยปรัชญา LifeWear ทำให้ยูนิโคล่พัฒนาเสื้อผ้าที่ทำให้คุณภาพชีวิตผู้สวมใส่ดีขึ้นและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเสื้อผ้าที่สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมทช์สำหรับทุกโอกาสในชีวิตประจำวัน การเปิดร้านยูนิโคล่สาขาล่าสุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราได้สะดวกสบายขึ้นเพิ่มเติมจากการช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน นอกจากนี้เรายังได้นำผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นมามอบให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นด้วย” ยูนิโคล่ มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งและตอบแทนชุมชนด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนราโพ ฅนพรุ ชะอวด

Read More