Home > Knorr

คนอร์ เผยเทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ความยั่งยืน แนะวิธีสร้างพฤติกรรมกินดีรับมือความท้าทายทางโภชนาการ

คนอร์ เผยเทรนด์อาหารโลกมุ่งสู่ความยั่งยืน แนะวิธีสร้างพฤติกรรมกินดีรับมือความท้าทายทางโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพดีให้คนไทยในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ตรา ‘คนอร์’ ภายใต้ยูนิลีเวอร์ บริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน เผยแนวโน้มเทรนด์อาหารของโลกที่จะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โลกและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพดีในระยะยาว ด้วยการหันมาใส่ใจกับการบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ โดยคนอร์ได้จัดกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘กินดี ได้ดี ด้วยวิถีแบบยั่งยืน’ มุ่งผลักดันพฤติกรรมการปรุงรสและรับประทานอาหารแบบมีโภชนาการที่ดีให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สถานการณ์ความเป็นไปทางโภชนาการเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทั่วโลกจับตามาอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2564 มีประชากรกว่า 396 ล้านคนในเอเชียแปซิฟิกที่มีสภาวะขาดสารอาหาร และกว่า 1,050 ล้านคนเผชิญความไม่มั่นคงทางอาหาร ขณะที่ 44.5% ของทั้งภูมิภาคไม่มีกำลังซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ปัญหาวิกฤติอาหารโลก (Global food crisis) ที่มีแนวโน้มขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยังขัดขวางการเข้าถึงโภชนาการที่ดีของผู้คนในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทย

Read More