วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Home > New&Trend > โลตัส ร่วมกับ PMG จัดหลักสูตรพิเศษ “ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์” ยกระดับผู้ประกอบการ

โลตัส ร่วมกับ PMG จัดหลักสูตรพิเศษ “ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์” ยกระดับผู้ประกอบการ

โลตัส ร่วมกับ PMG จัดหลักสูตรพิเศษ “ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์” ยกระดับผู้ประกอบการกว่า 100 ราย สู่การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ขยายทั่วประเทศ ต่อยอดการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้ SME ไทย

โลตัส ร่วมกับ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น (PMG) ผู้นำด้านการยกระดับ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ออกแบบหลักสูตรพิเศษ “Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์” นำร่อง 4 รุ่น พัฒนาผู้ประกอบการกว่า 100 กิจการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยของโลตัสที่ต้องการขยายธุรกิจ ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกเรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์ ผ่านการติวเข้มแบบไฮบริดทั้งออนไลน์และออนไซต์กับผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ สนับสนุนพื้นที่ขยายสาขาในโลตัสทั่วประเทศ ผสาน CP Seeding Social Impact ต่อยอดจัดกิจกรรมเพิ่มเติมหลังจบหลักสูตร เพื่อสร้างรากฐานและสนับสนุน SME ให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดอย่างแข็งแกร่ง พร้อมจับมือกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) แนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนหาแหล่งเงินทุนและการจัดการเครดิตบูโร สนับสนุนการขยายธุรกิจของ SME แบบรอบด้าน เดินหน้าการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า “โลตัส มุ่งเดินหน้าเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยสนับสนุนพื้นที่เช่าในโลตัสกว่า 2,300 สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ พร้อมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกิจกรรมพิเศษร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ เปิดพื้นที่สำหรับขายสินค้า SME ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ คือการพัฒนาแฟรนไชส์เพื่อต่อยอดการเติบโตของธุรกิจและขยายโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้า จึงเป็นที่มาของโครงการ Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์ ที่ โลตัส ร่วมออกแบบหลักสูตรพิเศษกับ PMG ช่วยพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME แบบครบรอบด้าน ทั้งให้ความรู้ สนับสนุนพื้นที่ขาย จัดสรรแหล่งเงินทุน สร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการ SME โดยเป็นหลักสูตรที่เจาะลึกเรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการรายย่อยของโลตัสให้เข้าใจและสามารถพัฒนาระบบแฟรนไชส์ ขยายสาขาสร้างการเติบโตทางธุรกิจของตนเองได้ โดยผู้ประกอบการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ไม่ใช่เพียงการขายในโลตัสเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปต่อยอดขยายธุรกิจของตนเองต่อไปได้อีกด้วย และร่วมกับ และเรายังจับมือกับ SME D Bank ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนหาแหล่งเงินทุน ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเครดิตบูโร และบริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งเมื่อจบหลักสูตร ผู้ประกอบการที่สอบผ่านจะได้รับโอกาสในการร่วมออกบูธในงาน SMART SME Expo และกิจกรรมอื่น ๆ ของโลตัสและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผ่าน CP Seeding Social Impact ที่จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยโปรโมทร้านค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากผู้ประกอบการจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปขยายธุรกิจได้จริงแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบปะผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันได้อีกด้วย”

กิจกรรม Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์ จะจัดขึ้น 4 รุ่น ตลอดปี 2566 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 088-452-4373 และ 094-983-9650 หรือสมัครทางเว็บไซต์ http://bit.ly/3kDCJaG ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป