Home > JAS Asset

เจเอเอส แอสเซ็ท ทุ่มงบ 180 ล้านบาท เปิด “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง ตอบโจทย์ผู้สูงวัย

เจเอเอส แอสเซ็ท ทุ่มงบ 180 ล้านบาท เปิด “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง ตอบโจทย์ผู้สูงวัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมแพทย์จาก WMC เจเอเอส แอสเซ็ท จัดงาน Open House เปิดบ้าน “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง โชว์ความพร้อมของ Nursing Home สมบูรณ์แบบ เพื่อดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ตั้งแต่ระดับที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไปจนถึงระดับที่ต้องการผู้ดูแล (Care Giver ) เป็นพิเศษ ทั้งหมด 80 เตียง รวมถึงบริการโปรแกรมต่างๆ อาทิ โปรแกรมกายภาพบำบัดฟื้นฟู, กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพกาย-ใจ และอารมณ์ ดูแลกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัย ภายใต้สุขภาวะที่เหมาะสม โดยบุคลากรผู้ชำนาญการ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 1 มีนาคม นี้ โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์

Read More

JAS Asset ผุดเพิ่มโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง พร้อมจัดงานใหญ่ เปิดบ้านซีเนร่า

JAS Asset ผุดเพิ่มโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง พร้อมจัดงานใหญ่ เปิดบ้านซีเนร่า เข้าชมพร้อมกันครั้งแรก!! 14 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด จัดงาน เปิดบ้านซีเนร่า (SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง – OPEN HOUSE 2024) โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบครบวงจร ตั้งอยู่ภายใน โครงการ แจส กรีน วิลเลจ บางบัวทอง เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจที่ต้องการให้ชุมชนเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้ช่วยดูแลกลุ่มที่ต้องพักฟื้นหรือมีภาวะพึ่งพิง และตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้ขยายโครงการมายังย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจะเริ่มเปิดให้เข้าพัก 1 มีนาคม

Read More