Home > ISO/IEC 27701: 2019

เคทีซีรับควบ 2 มาตรฐานสากลทั้งองค์กร รายแรกและรายเดียวในไทย ISO/IEC 27701: 2019 และ ISO/IEC 27001: 2013

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมรับมอบ 2 ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701: 2019 และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001: 2013 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั่วทั้งองค์กร ในฐานะสถาบันการเงินรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการยืนยันความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของลูกค้าและผู้ใช้บริการเคทีซีทุกภาคส่วนจะได้รับการรักษาความปลอดภัยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยนายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ให้เกียรติมอบใบรับรองฯ ณ ห้องประชุม “เคทีซี” อาคารสมัชชาวาณิช 2 เกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO27001: 2013  และ มาตรฐาน ISO27701: 2019  มาตรฐาน ISO27001: 2013 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้องค์กรนำข้อกำหนดไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง ออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ

Read More