วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2024
Home > PR News > เคทีซีรับควบ 2 มาตรฐานสากลทั้งองค์กร รายแรกและรายเดียวในไทย ISO/IEC 27701: 2019 และ ISO/IEC 27001: 2013

เคทีซีรับควบ 2 มาตรฐานสากลทั้งองค์กร รายแรกและรายเดียวในไทย ISO/IEC 27701: 2019 และ ISO/IEC 27001: 2013

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมรับมอบ 2 ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701: 2019 และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001: 2013 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั่วทั้งองค์กร ในฐานะสถาบันการเงินรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการยืนยันความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของลูกค้าและผู้ใช้บริการเคทีซีทุกภาคส่วนจะได้รับการรักษาความปลอดภัยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยนายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ให้เกียรติมอบใบรับรองฯ ณ ห้องประชุม “เคทีซี” อาคารสมัชชาวาณิช 2

เกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO27001: 2013  และ มาตรฐาน ISO27701: 2019 

มาตรฐาน ISO27001: 2013 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้องค์กรนำข้อกำหนดไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง ออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทั้งในรูปแบบของดิจิทัลและเอกสาร เป็นมาตรฐานสากลเพียงมาตรฐานเดียวที่สามารถตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรมีการดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

มาตรฐาน ISO27701: 2019 เป็นมาตรฐานใหม่ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายด้านความเป็นส่วนบุคคลจาก ISO/IEC 27001: 2013 และ ISO/IEC 27002 เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System: PIMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ เสริมความแข็งแกร่งของระบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของทั้งพนักงานและลูกค้าขององค์กร

ใส่ความเห็น