Home > infrared

จับตา… ซาวน่าอินฟราเรดกำลังมา

Column: Well – Being การบำบัดด้วยซาวน่า อินฟราเรดกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก แต่เบื้องหลังชื่อที่น่าพิศวงนี้ มันคืออะไร และจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณอย่างไร นิตยสาร GoodHealth พูดถึงซาวน่า อินฟราเรดว่า คล้ายคลึงกับซาวน่าดั้งเดิมในแง่ที่ใช้ความร้อน เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และกำจัดสารพิษ และซาวน่าทั้งสองชนิดนี้ต่างกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกับที่คุณได้รับจากการออกกำลังกายปานกลาง เช่น เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ขับเหงื่อ และภาวะสดชื่นหลังการออกกำลังกาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะรังสีอินฟราเรดทำงานโดยกระตุ้นโมเลกุลน้ำ โดยเปลี่ยนเป็นอิออน ทำให้เกิดการหมุนเวียนของโลหิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การทำงานของร่างกายดีขึ้น เพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำมากกว่าร้อยละ 70 ของน้ำหนักตัวทั้งหมด ซาวน่า อินฟราเรดต่างจากซาวน่าดั้งเดิมอย่างไร ซาวน่าดั้งเดิมที่เพียงแค่เป่าลมร้อนออกมารอบๆ ตัวคุณ แตกต่างจากซาวน่า อินฟราเรด คือ คลื่นแสงจากรังสีอินฟราเรดสามารถทะลุผ่านชั้นใต้ผิวหนังลงไปประมาณ 3–4 ซม. เป็นการให้ความร้อนแก่คุณจากภายในออกมาสู่ภายนอก ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ขณะที่ผู้ใช้ซาวน่าดั้งเดิมนั่งอบไอน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับซาวน่า อินฟราเรดคือ 50–60 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ซาวน่า อินฟราเรดยังให้ความร้อนในสภาพที่แห้งกว่า ตรงข้ามกับแบบดั้งเดิมที่อากาศชื้นและหนาแน่น แต่ซาวน่า อินฟราเรดก็ยังให้ความอบอุ่นเพียงพอที่จะเกิดประสิทธิภาพได้ โดยคุณไม่เสี่ยงกับการได้รับความร้อนสูงเกินไป ซาวน่า

Read More