Home > Entertainment and Media

แกรมมี่เผยผลประกอบการปี 2562 กำไรสุทธิ 342 ล้านบาท รอมติอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ประกาศผลประกอบการประจำปี 2562 ด้วยผลกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 326 ล้านบาท พร้อมมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 164 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับที่จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือประมาณ 82 ล้านบาท หมายความว่า GRAMMY มีแผนเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 90% ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 โดย GRAMMY จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

Read More

แกรมมี่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกในรอบ 8 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 81.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม

Read More

แกรมมี่พร้อมเป็นผู้นำด้านการสร้างคอนเทนต์เต็มรูปแบบแห่งยุค

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจเพลง ผู้ผลิตคอนเทนต์สื่อและทีวีดิจิทัล ผ่านความเปลี่ยนแปลงในวงการเพลงมาทุกยุค ทุกสมัย ด้วยวิสัยทัศน์ ของนักบริหารจากรุ่นสู่รุ่น จนปัจจุบัน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ยังคงดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ผลิตเพลง จากวิสัยทัศน์การบริหารงานของ 3 ผู้บริหาร 3 สไตล์ในกลุ่มธุรกิจเพลง ที่สามารถทำให้ธุรกิจเพลงของแกรมมี่สามารถครองเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเพลงเมืองไทยได้อย่างแข็งแกร่ง ภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แกรมมี่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนในแต่ละยุคสมัยของเจเนอเรชั่นไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เจเนอเรชั่นเดิมเคยสร้างไว้ แต่เราต้องต่อยอดความสำเร็จจากสิ่งที่แกรมมี่เป็นเบอร์หนึ่ง และผลักดันให้อุตสาหกรรมเพลงให้ก้าวทันการแข่งขันในยุคที่เป็นดิจิทัลทั้งระบบ แต่ในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้ให้ยั่งยืนอยู่ได้อย่างไรนั่นคือเป้าหมาย จะเห็นได้ว่ายุคของสินค้าเพลง (Physical Products) มันหดตัวทุกวัน แต่เราก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อยู่เป็นหลักในตลาดเพลง ซึ่งเราต้องตามพฤติกรรมผู้บริโภคให้ทัน หรือดีที่สุดคือสามารถที่จะนำหน้าผู้บริโภคให้ได้ จากการที่ Digital และ Streaming เติบโตขึ้น แสดงให้เห็นว่า

Read More