Home > Elephant Nature Park

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 สัมผัสการท่องเที่ยวเสมือนจริง พร้อมสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม ลาซาด้า ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนนักช้อปชาวไทยเยี่ยมชมศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ผ่านการท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Tour) ซึ่งขณะนี้ได้ปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผ่านช่องทาง LazLive เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. จนกว่าศูนย์บริบาลช้างจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ฮับไลฟ์สตรีมครองใจผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มลาซาด้า (https://s.lazada.co.th/s.1VKyT) พร้อมร่วมสนับสนุนชุมชนไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และช่วยเหลือช้างไทยที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและวิกฤตโควิด-19 ตลอดจนส่งเสริมชุมชนเกษตรผู้ปลูกกาแฟให้มีอาชีพที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพ ENP COFFEE จาก Elephant Nature Park ซึ่งสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางลาซาด้า (https://s.lazada.co.th/s.14Gja) ภายใต้คอนเซปต์ “Drink Coffee, Save Elephants” ผลกำไรทั้งหมดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ ENP COFFEE จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เช่น คลินิกสัตว์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล

Read More