Home > Coronavirus in China

เซ็นทรัล รับมือไวรัสโคโรน่า เพิ่มมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและพนักงาน

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป เพิ่มมาตรการสร้างความมั่นใจความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการและพนักงานเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในประเทศจีน เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท และ มัทสึโมโตะคิโยชิ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการและพนักงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน เพื่อสร้างความมั่นใจ บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถเข็น และ ตะกร้าใส่สินค้า ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดทั้งวัน 2. ติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือ เจลล้างมือ บริเวณทางเข้าร้านทุกจุด 3. เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในแผนกอาหารสด เบเกอรี่ และอาหารปรุงสุก 4. โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง จุดสัมผัสสาธารณะ ที่มีลูกค้าใช้บริการร่วมกัน จะทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ 5. เช็ดทำความสะอาดเคาน์เตอร์แคชเชียร์ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดทั้งวัน 6. เน้นย้ำพิเศษสำหรับพนักงานในส่วนแผนกอาหารสด และผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 7.

Read More