Home > blueplus+

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย สมาชิก blueplus+ รับฟรี! หอมแดงจำนวน 1 ถุง

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย สมาชิก blueplus+ รับฟรี! หอมแดงจำนวน 1 ถุง เมื่อเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น ครบ 300 บาท นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายชุมพล สิริปูชกะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง โดยรับซื้อผลผลิตนำมามอบให้กับสมาชิก blueplus+ (สมาชิกบลูการ์ดเดิม) เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้จำนวน 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (จำกัด 1 ถุงต่อใบเสร็จ) รับฟรี! หอมแดง 1 ถุง ณ พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมรายการจำนวน 189 สถานี ตั้งแต่วันที่ 16-17

Read More