Home > AminoScience

“อายิโนะโมะโต๊ะ” เดินหน้าหนุน สสส. ครบรอบ 10 ปี ลดเค็มลดโรค ชูนวัตกรรมลดเค็ม-โภชนาการที่สมดุล-ปรุงอาหารให้อร่อย

“อายิโนะโมะโต๊ะ” เดินหน้าหนุน สสส. ครบรอบ 10 ปี ลดเค็มลดโรค ชูนวัตกรรมลดเค็ม-โภชนาการที่สมดุล-ปรุงอาหารให้อร่อย มุ่งมั่นสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ขานรับการดำเนินงานของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ใน “งานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายปรับพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมของคนไทยไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน ให้ได้ภายในปี 2568 ชูนวัตกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมและผงชูรสจากศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) เพื่อทำให้อาหารอร่อยควบคู่ไปกับการสนับสนุนคนไทยให้มีโภชนาการที่สมดุล พร้อมเปิด 2 เมนูอาหารคาวหวานลดเค็ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ นางพิรุณรัตน์ หวังประกอบสุข ผู้จัดการแผนกสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพของคนไทยผ่านค่านิยมหลักของบริษัท เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อพฤติกรรมการบริโภคเค็ม ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อชีวิตของผู้คนในระยะยาว

Read More