Home > MK

“Asian Brand” เป้าหมายก้าวกระโดดของ MK

“สุขอยู่ที่ใดใด ...สุขอยู่นี่ไง ค้นพบความสุขที่ MK” เมื่อเพลงดังขึ้น พนักงาน MK ที่ตั้งแถวรออยู่ก็เต้นอย่างพร้อมเพรียง แต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เต้นอยู่ในร้าน MK หากแต่เป็น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีลูกค้าวีไอพีกิตติมศักดิ์ซึ่งทาน MK มาตลอด 28 ปี อย่าง ท่านอานันท์ ปันยารชุน มาร่วมรับชมการแสดงนี้มีชื่อว่า “MK Step Forward” เป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดการซื้อขายหุ้นวันแรกของ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเข้าทำการซื้อขายในตลาดฯ ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ใช้ชื่อย่อว่า “M” เนื่องจากในตลาดฯ มีผู้ใช้ “MK” ไปก่อนแล้ว คือ “มั่นคงเคหะการ” ซึ่งทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้ MK ได้ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ในราคาหุ้นละ 49

Read More