Home > BMCL

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงในกรุงเทพมหานคร เริ่มรับมอบตู้รถไฟฟ้าจากญี่ปุ่น

  มารุเบนิ คอร์ปอเรชั่น (มารุเบนิ) และโตชิบา คอร์ปอเรชั่น (โตชิบา) ยินดีประกาศถึงความคืบหน้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างมารุเบนิและโตชิบา ได้รับคัดเลือกให้จัดหาระบบรถไฟฟ้าและระบบซ่อมบำรุงให้แก่โครงการเป็นระยะเวลา 10 ปีเริ่มจากการ บริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงในเชิงพาณิชย์โดยการจัดส่งตู้รถไฟฟ้า ครั้งแรกจำนวน 2 ขบวน 6 ตู้ จากท่าเรือไดโกกุซึ่งตั้งอยู่ในเขตซูรูมิ เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคะนะงาวะ จะมีขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2558 และรถไฟอีก 21 ขบวน 63 ตู้จะมาถึงประเทศไทย ภายใน เดือนมกราคม 2559 รถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายใหม่ระยะทาง23 กิโลเมตรมีเส้นทางเดินรถจากสถานีบางใหญ่ถึงบางซื่อ กรุงเทพฯ​ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิด ให้บริการได้ในปี 2559 โครงการได้รับการพัฒนาโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยใช้รูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (PPP) โดยใช้งบประมาณจาก เงินกู้ตาม โครงการช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนา (ODA: Official Development Assistance) จากประเทศญี่ปุ่นบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ

Read More