Home >

ดีแคทลอนก้าวไปอีกขั้น กับโครงการ Second Life สร้างมาตรฐานความยั่งยืนให้กับวงการค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา

ดีแคทลอนประเทศไทย ก้าวไปอีกขั้นกับ โครงการ Second Life สร้างมาตรฐานความยั่งยืนให้กับวงการค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา ในยุคที่อุตสาหกรรมการผลิตมากมายสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะมีเพียงกี่องค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญกับการใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม ดีแคทลอนประเทศไทย ผู้ค้าปลีกสินค้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำระดับโลกได้ริเริ่มโครงการ Second Life เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร ลูกค้า และพันธมิตร มีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีความยั่งยืน โดยมีผลิตภัณฑ์อย่างกีฬาที่เป็นตัวแปรสำคัญช่วยในการผลักดันแคมเปญต่างๆ สร้างความตระหนักรู้ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ดีแคทลอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ ผ่านกิจกรรมที่ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมได้ระหว่างการจับจ่ายที่ร้านค้า ในโครงการ 'Second Life" การมอบชีวิตใหม่ ให้กับสินค้ามือสอง โครงการนี้ เปรียบเสมือนการกำหนดมาตรฐานใหม่ต่ออุตสาหกรรมสินค้าและอุปกรณ์กีฬากล่าวคือโครงการ 'Second Life' เป็นโครงการที่มอบชีวิตใหม่ให้กับสินค้า ที่เกิดจากลูกค้ามีการซื้อสินค้าที่ผิดขนาด/สี หรือมีการใช้งานที่ไม่ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสินค้าที่มีปัญหาจากการผลิต แต่ยังคงสามารถใช้งานได้และมีความปลอดภัย โดยสินค้าทั้งหมดจะผ่านกระบวนการตรวจสินค้า เมื่อผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ปกติ สินค้าจะถูกนำกลับมาวางขายอีกครั้งที่มุม "Second Life" ดีแคทลอนได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มากมายสามารถมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการผลิตที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับอุปกรณ์ที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ไม่ถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะและเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ‘ไม่มีอะไรที่เป็นจุดจบจริงๆ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลง’ อย่างไรก็ตามกิจกรรม ‘Second Life’ ยกระดับความมุ่งมั่นของดีแคทลอนต่อสิ่งแวดล้อมไปอีกขั้นภายใต้โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

Read More