Home > โรงเรียนเศรษฐเสถียร

เคทีซีจัดกิจกรรม “เคทีซีส่งภาษามือชวนน้องตามรอยพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”

  เคทีซีจัดกิจกรรม “เคทีซีส่งภาษามือชวนน้องตามรอยพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล  พร้อมด้วยนางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นำคณะครูและนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สื่อมวลชน และพนักงานรวมกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม “เคทีซีส่งภาษามือชวนน้องตามรอยพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อวงการเกษตรไทย  โดยกิจกรรมมุ่งหมายให้น้องๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเรียนรู้การทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะกระบวนการปลูกข้าวครบวงจรแบบเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์ เตรียมดิน การหว่าน การดูแลรักษาต้นข้าวในนา การเก็บเกี่ยว การนวดข้าว การเก็บรักษา และการบรรจุภัณฑ์ พร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป “พี่สอนน้องปลูกข้าวในกระถาง” เพื่อให้น้องๆ นำกลับไปปลูกต่อที่โรงเรียนต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้เรื่องการเกษตรด้วยตนเอง โดยมีนายพิภัทร์ ศรีคำ ชาวนาวิถีเกษตรอินทรีย์ เจ้าของนาทองดี เป็นวิทยากร

Read More