Home > แม่โจ้

ซีพี-ซีพีเอฟ-ม.แม่โจ้ ร่วมมือวิจัยกัญชง หนุนประโยชน์เพื่อผู้บริโภค ต่อยอดอาหารสุขภาพสู่ครัวโลก

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชง ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ลงนาม โดยมี นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และนายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บจ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานด้วย ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดกัญชงอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทาง ทั้งสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก และวิธีการปลูก ตอบโจทย์อาหารปลอดภัยสู่ "ครัวของโลก"ได้อย่างยั่งยืน

Read More

DOD ลุยกัญชงเต็มสูบ เสริมแกร่งขยายสู่ตลาดโลก

DOD ลุยกัญชงเต็มสูบ จ่อยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD – ผลิต - นำเข้า - ส่งออก -จำหน่าย –ครอบครอง เมล็ดพันธุ์ พร้อมเดินหน้ารับซื้อกัญชงจากเกษตรกร เสริมแกร่งขยายสู่ตลาดโลก บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ประกาศความพร้อมยื่นใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD และผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง เต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับซื้อกัญชงคุณภาพสูงจากเครือข่ายเกษตรผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพาะปลูก ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เต็ม "Value Chain" ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ วางแผนขยายโรงงานสกัด เพื่อรองรับการสกัดสาร CBD เฟสแรก รองรับการจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5

Read More