Home > เยียวยาจิตใจ

การมีอยู่ของสัตว์เลี้ยง บำบัดหัวใจเจ้าของ

สัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดมีคุณลักษณะ คุณสมบัติแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความฉลาด น่ารักและมีเสน่ห์เฉพาะสายพันธุ์ ขณะที่มนุษย์มีเหตุผลในการเลี้ยงสัตว์แตกต่างกันไป บางคนใช้ความฉลาดของสัตว์เลี้ยงให้เป็นประโยชน์ บางคนเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา หรือบางคนที่รับเลี้ยงเพราะสงสารเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกทอดทิ้ง แต่ทุกเหตุผลหลอมรวมเป็นบทสรุปสุดท้ายคือ “รัก” แน่นอนว่า การเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหน ผู้เลี้ยงควรมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในสายพันธุ์ที่เลี้ยง ความพร้อมด้านสถานที่ ได้รับความยินยอมจากคนในบ้าน ปัจจัยสำคัญต่อมาคือ เงิน และเวลา นั่นเพราะการเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้เงินพอสมควร สำหรับค่าอาหาร ค่ายาวัคซีนประจำปี อุปกรณ์การเลี้ยง หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษา บางคนอาจมองว่าการมีสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเรื่องที่สร้างความลำบาก และแน่นอนว่าบางสายพันธุ์ บางประเภทอาจสร้างความปวดหัวให้แก่ผู้เลี้ยงในบางครั้ง แต่นั่นก็นำมาซึ่งการหัวเราะ ความสุขใจ ที่ลอยอบอวลกำจายอยู่ทุกอณูในบ้าน คุณอาจเคยเห็นประโยคเหล่านี้ถูกแชร์อยู่บนโลกออนไลน์ “ถ้ามีภาวะซึมเศร้า ให้ลองเลี้ยงสัตว์ เราจะหายจากซึมเศร้า แต่เป็นโรคประสาทแทน” เป็นประโยคที่บอกเล่าประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ได้อย่างชัดเจน ทว่าประโยคนี้มีนัยสำคัญมากกว่านั้น เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากสัตว์เลี้ยง เช่น เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เลี้ยงไว้แก้เหงา สัตว์เลี้ยงยังเป็นนักบำบัดจิตใจได้ดี นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการบำบัดด้วยสัตว์เอาไว้อย่างน่าสนใจ “การบำบัดด้วยสัตว์” มาจากคำว่า “Animal Assisted Therapy” หรือ “Animal Therapy” คือการนำสัตว์มาร่วมในโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วย

Read More

HEALING MIND โรคทางใจ…ก็ต้องใช้ใจเยียวยา “เปิดประตูจิตใจ เพื่อพบโลกใหม่ที่เรียกว่าความสุข”

HEALING MIND โรคทางใจ...ก็ต้องใช้ใจเยียวยา “เปิดประตูจิตใจ เพื่อพบโลกใหม่ที่เรียกว่าความสุข” ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อต้อตอของปัญหาที่เริ่มจากจิตใจได้รับการแก้ไข ... มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ประจำประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม “เยียวยาจิตใจ” ภายใต้ชื่อ “Healing Mind โรคทางใจ...ก็ต้องใช้ใจเยียวยา” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 21.00 น. ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ อาคาร IYF รังสิต พหลโยธิน 111 จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แข็งแรง รวมถึงการสร้างสุขภาวะทางอารมณ์และความคิดที่ดี พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ ผ่าน Mind Lecture หลักสูตรพัฒนาจิตใจที่เริ่มจากการทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้อง

Read More