วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024
Home > PR News > HEALING MIND โรคทางใจ…ก็ต้องใช้ใจเยียวยา “เปิดประตูจิตใจ เพื่อพบโลกใหม่ที่เรียกว่าความสุข”

HEALING MIND โรคทางใจ…ก็ต้องใช้ใจเยียวยา “เปิดประตูจิตใจ เพื่อพบโลกใหม่ที่เรียกว่าความสุข”

HEALING MIND โรคทางใจ…ก็ต้องใช้ใจเยียวยา “เปิดประตูจิตใจ เพื่อพบโลกใหม่ที่เรียกว่าความสุข”

ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อต้อตอของปัญหาที่เริ่มจากจิตใจได้รับการแก้ไข …

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ประจำประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม “เยียวยาจิตใจ” ภายใต้ชื่อ “Healing Mind โรคทางใจ…ก็ต้องใช้ใจเยียวยา” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 21.00 น. ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ อาคาร IYF รังสิต พหลโยธิน 111 จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แข็งแรง รวมถึงการสร้างสุขภาวะทางอารมณ์และความคิดที่ดี พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ ผ่าน Mind Lecture หลักสูตรพัฒนาจิตใจที่เริ่มจากการทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การรู้จักปกครองจิตใจตนเองและเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

ภายในงานจะมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการคิดอย่างลึกซึ้ง เรียกว่า Mindset Academy เนื้อที่เข้าใจง่ายมีความสอดคล้องกับปัญหาสังคมในปัจจุบัน อาทิ โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย ปัญหาความสัมพันธ์ การติดเกม และยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากผู้บรรยายทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตนเองและคนรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป​

โครงการรับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ https://forms.gle/CMqA4yvjdLJ9BXFj8
สอบถามเพิ่มเติม Facebook: Healing Mind

ใส่ความเห็น