Home > หุ้นบ้านปู

BANPU เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 6-17 ก.ย. พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์

BANPU เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 6-17 ก.ย. พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์ BANPU-W4 และ BANPU-W5 รองรับการเติบโต ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ พร้อมเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 10 วันทำการ) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นบ้านปูที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต้องถือครองหุ้นบ้านปูก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บ้านปูได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ

Read More