วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > New&Trend > BANPU เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 6-17 ก.ย. พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์

BANPU เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 6-17 ก.ย. พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์

BANPU เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 6-17 ก.ย. พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์ BANPU-W4 และ BANPU-W5 รองรับการเติบโต ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ พร้อมเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 10 วันทำการ) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นบ้านปูที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต้องถือครองหุ้นบ้านปูก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ บ้านปูได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน หรือจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์ 2 รุ่นคือ BANPU-W4 (อายุ 1 ปี) ซึ่งจัดสรรจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย และ BANPU-W5 (อายุ 2 ปี) จัดสรรจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิของแต่ละรุ่น โดยมีราคาใช้สิทธิในแต่ละรุ่นที่5 บาทต่อหุ้น และ 7.5 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Banpu Transformation) ผ่านการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์พลังงานที่สะอาดขึ้น และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที เช่น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่มีแผนมุ่งสร้างประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมมองหาโอกาสต่อยอดการลงทุนจากแหล่งก๊าซไปยังธุรกิจกลางน้ำ และปลายน้ำ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเดินหน้าขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องกับเทรนด์ด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศบ้านปูให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานในอนาคต ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียของบ้านปูทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น สังคม พนักงาน และทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้น จะได้รับผลประโยชน์ และผลตอบแทนที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

ปัจจุบัน บ้านปูยังคงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต และหลัก ESG บริษัทฯ จึงได้นำกระบวนการ Digital Transformation ซึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวล้ำนำหน้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งยังนำความรู้และความเชี่ยวชาญจากทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเทศ มาปรับใช้ในการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ต่างๆ และสร้างโอกาสการเติบโตธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเป้าหมาย EBITDA จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นมากกว่า 50% และเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

ผู้ถือหุ้นบ้านปูที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2564 และ วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564 สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.banpu.com/agm_egm/rights-offering-package/?lang=th

ใส่ความเห็น