Home > สู้ภัยโควิด-19

LPN Group รวมใจ “ชุมชนลุมพินี” สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนโครงการเปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP

LPN Group ร่วมกับ SCGP ระดมลังและกล่องกระดาษเพื่อมารีไซเคิลเป็นเตียงกระดาษสนาม ตามโครงการ “รวมใจ สู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” โดยรับบริจาคจากเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยในกว่า 200 โครงการที่ LPP เป็นผู้บริหารชุมชน นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (LPN) ร่วมกับบริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) และบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPCSE) ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ

Read More

“คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้รพ.สนาม-วัด-กลุ่มเปราะบาง ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

เป็นที่รับทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของคนไทย การติดเชื้อเกิดขึ้นได้กับทุกคนและในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงทำให้มีความเสี่ยงสูงตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งวัดที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่คู่กับชุมชนและสังคมมาช้านาน ต่างก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น ซีพี ออลล์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด พร้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ซีพี ออลล์ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซีพี

Read More