Home > สินค้ารักษ์โลก

Kantar เผยวิกฤตค่าครองชีพกระทบพฤติกรรมการจับจ่าย “สินค้ารักษ์โลก” ของผู้บริโภค

Kantar บริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก เปิดตัวรายงานฉบับล่าสุด 2022 Who Cares? Who Does? งานวิจัยที่เชื่อมโยงทัศนคติด้านความยั่งยืนของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการจับจ่ายจริง งานวิจัยล่าสุดซึ่งสำรวจผู้บริโภคราว 100,000 ราย ใน 24 ประเทศทั่วโลก พบว่านับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 4 ปีของรายงาน ที่จำนวนผู้บริโภคกลุ่ม "Eco Actives" ลดลง Eco Actives ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านความยั่งยืนมากที่สุด ลดลง 4% ในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021 และ 2020 ในขณะที่ "Eco Dismissers" เพิ่มขึ้น 7% เป็น 44% ของประชากรโลก การลดลงของกลุ่ม Eco Actives นั้นเป็นไปอย่างแพร่หลาย โดยลดลงมากที่สุดในสเปน (-8%), โปรตุเกส (-5%), ไอร์แลนด์ (-5%)

Read More