Home > Kantar

Kantar คาด Global FMCG โต 10% ภายใน Q1 เปิดแบรนด์และผู้ผลิตที่ “โตสวนวิกฤติ” ที่สุดในเอเชีย

Kantar (คันทาร์) บริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก เผยข้อมูลผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้า FMCG ระดับโลก ปี 2020 ที่ผ่านมาและส่งผลต่อเนื่องในปี 2021 ถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ตามแต่ในบางภูมิภาคก็ยังรู้สึกเหมือนกลับไปสู่ในยุคเริ่มต้นของการแพร่ระบาด โดย Kantar พิจารณาอัตราการเติบโตของ FMCG ทั่วโลก หมวดหมู่สินค้าที่ได้รับผลกระทบ แบรนด์และผู้ผลิตที่ทำได้ดีท่ามกลางวิกฤติและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการจับจ่ายอย่างแท้จริงของผู้บริโภค การเติบโตของ Global FMCG คาดว่าจะแตะ 10% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 2021 และเราอาจจะไม่ได้เห็นการเติบโตแบบ Double-digit ของสินค้า FMCG อีก ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น แผนการเปิดตัววัคซีน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย กระแสการทำงานที่บ้านหลังการแพร่ระบาด และการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลโดยตรงกับผู้บริโภค สินค้า Health & Beauty กระทบหนัก จากเติบโตเร็วที่สุดกลายเป็นช้าที่สุด ท่ามกลางการแพร่ระบาด คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อผู้บริโภคออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างปกติอีกครั้ง แน่นอนตรงกันข้ามกับสินค้าหมวดอาหารที่เติบโตขึ้นขณะผู้บริโภคอยู่บ้าน แบรนด์และผู้ผลิตที่ "โตสวนวิกฤติ" ที่สุดในเอเชีย ไม่เพียงแต่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับอานิสงส์จากวิกฤตินี้

Read More

Kantar เปิดอันดับแบรนด์ “ยืนหนึ่ง – ดาวรุ่ง – ม้ามืด” ที่สุดในไทย C-vitt และ Tepthai ม้ามืดมาแรง

Kantar เปิดอันดับแบรนด์ “ยืนหนึ่ง - ดาวรุ่ง - ม้ามืด” ที่สุดในไทย พร้อมกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโต Kantar จัดอันดับ “Thailand Brand Footprint 2020” อันดับแบรนด์ที่ผู้บริโภค “เลือกซื้อมากที่สุด” และ “เติบโตสูงที่สุด” ในกลุ่มสินค้า FMCG ประเภทเครื่องดื่ม อาหาร นม สุขภาพและความงาม และดูแลบ้าน ที่ทุกคนต่างรอคอย วิเคราะห์โดยมาตรวัดอัตราการเข้าถึงผู้บริโภค Consumer Reach Points (CRPs) เอกสิทธิ์เฉพาะจาก Kantar เพื่อสะท้อนว่าแบรนด์ใด ชนะ “Moment of Truth” วิเคราะห์จาก 571 แบรนด์ และครอบคลุมผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศไทย แบรนด์ยืนหนึ่ง ที่ผู้บริโภค ‘เลือกซื้อมากที่สุด’ 5 แบรนด์ ‘ยืนหนึ่ง’ ที่สุดในประเทศไทย Dutch Mill ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงถึง

Read More

Kantar เผย 25 อันดับแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ ‘มากที่สุดในโลก’ Coca-Cola ยืนหนึ่ง

Kantar เผยอันดับแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ ‘มากที่สุดในโลก’ Coca-Cola ยืนหนึ่ง ตามด้วย Colgate และ Maggi Kantar Worldpanel บริษัทชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก ออกรายงานประจำปี “Kantar’s 2020 Brand Footprint” อันดับแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ “มากที่สุดในโลก” วิจัยจาก 74% ของประชากรโลก 1,000 ล้านครัวเรือน ใน 52 ประเทศ ทั่วทั้ง 5 ทวีป ครอบคลุม 85% ของ GDP โลก มากกว่า 22,900 แบรนด์ ในกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม อาหาร นม สุขภาพและความงาม และดูแลบ้าน วิเคราะห์โดยมาตรวัดอัตราการเข้าถึงผู้บริโภค CRPs (Consumer Reach Points) เอกสิทธิ์เฉพาะจาก Kantar 25 อันดับ

Read More