Home > สสว.

LINE ผนึก สสว. เดินหน้ากระจายความรู้ดิจิทัลทั่วไทย จัดสัมมนาโรดโชว์ครั้งยิ่งใหญ่ UPSKILL SME

LINE ผนึก สสว. เดินหน้ากระจายความรู้ดิจิทัลทั่วไทย จัดสัมมนาโรดโชว์ครั้งยิ่งใหญ่ ‘UPSKILL SME - ยอดขายโตทั่วไทยด้วยโซลูชั่นจาก LINE’ LINE ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้าภารกิจส่งเสริมความรู้การทำธุรกิจดิจิทัลให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดสัมมนาโรดโชว์ครั้งยิ่งใหญ่ ‘UPSKILL SME - ยอดขายโตทั่วไทยด้วยโซลูชั่นจาก LINE’ เดินสาย 3 หัวเมืองใหญ่ มุ่งให้ความรู้ SME ไทย แนะนำการใช้งานเทคโนโลยี LINE เพื่อธุรกิจหลากหลายในระดับท้องถิ่น สามารถเติบโตได้ไกลกว่าเดิมในยุคดิจิทัล งาน UPSKILL SME คือ งานสัมมนาโรดโชว์ระดับภูมิภาคทั่วไทย ส่วนหนึ่งของกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง LINE กับ สสว. ด้วยเป้าหมายในการเพิ่มความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ มุ่งให้ SME ทั่วไทย สามารถเข้าถึง เข้าใจ ใช้งานเครื่องมือดิจิทัลบน LINE ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นใน 3 หัวเมืองใหญ่ในสามภาคด้วยกัน ได้แก่

Read More

สสว. จัด Online Business Matching 2021 เปิดจับคู่ธุรกิจไทย – อินเดีย

สสว. ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรมทางออนไลน์ เปิดจับคู่ธุรกิจไทย – อินเดีย กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน และอาหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างผู้ประกอบการของประเทศไทย และประเทศอินเดีย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ประเทศอินเดีย ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องการตลาดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในครัวเรือน และกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผู้ขายเป็นผู้ประกอบการไทย จำนวน 49 ราย

Read More