วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Home > New&Trend > สสว. จัด Online Business Matching 2021 เปิดจับคู่ธุรกิจไทย – อินเดีย

สสว. จัด Online Business Matching 2021 เปิดจับคู่ธุรกิจไทย – อินเดีย

สสว. ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรมทางออนไลน์ เปิดจับคู่ธุรกิจไทย – อินเดีย กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน และอาหาร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างผู้ประกอบการของประเทศไทย และประเทศอินเดีย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ประเทศอินเดีย ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องการตลาดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในครัวเรือน และกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผู้ขายเป็นผู้ประกอบการไทย จำนวน 49 ราย และผู้ซื้อ เป็นผู้ประกอบการอินเดีย กลุ่ม B2B เช่น ตัวแทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ห้างร้าน ผู้ค้าปลีกค้าส่ง แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย 1 ราย พบคู่ค้า 3 – 5 ราย โดยจะผ่านช่องทางการจับคู่ธุรกิจ นัดหมายการเจรจาธุรกิจ www.bee2bee.asia นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย จะอยู่บนแพลตฟอร์มต่อ 3 เดือนหลังจบกิจกรรม เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มช่องทางการรับรู้ไปยังประเทศอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรบนแพลตฟอร์มอีกด้วย

ใส่ความเห็น