Home > สวนสาธารณะ

เปิดตัว “สวนเพลินจิต” สวนสาธารณะแห่งใหม่ จากพื้นที่รกร้างสู่ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ

ใจกลางเมืองได้ต้อนรับการเพิ่มพื้นที่สาธารณะใหม่ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงคมนาคม ได้ปรับปรุงพื้นที่เช่าที่ดินที่เป็นที่ดินรกร้างเลียบทางรถไฟทางด่วนเพลินจิตมาใช้ประโยชน์ เปิดตัว สวนเพลินจิต สวนสาธารณะแห่งใหม่ ดัดแปลงจากพื้นที่รกร้างสู่ปอดแห่งใหม่ มีการคมนาคมสะดวกสบาย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะมีจุดเชื่อมต่อถนนพระราม 4 ถึงถนนสุขุมวิท เป็นทางลัดเชื่อม ทั้งสวนสาธารณะ สวนลุมพินี และ สวนป่าเบญจกิติ อีกทั้งพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ฟิตเนส ห้องน้ำ, พร้อมระบบ Security, ความยาว ระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตร ฯลฯ เชื่อว่า ไม่เพียงแต่จะกลายเป็น ปอดแห่งใหม่ ที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกคนเท่านั้น หากแต่ยังจะเป็นสวนสาธารณะที่ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านต่าง ๆ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมงานแถลงข่าว (วันที่

Read More

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

ต้นไม้หนึ่งต้นปล่อยก๊าซออกซิเจนได้ถึง 200,000-250,000 ลิตร/ปี ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี สามารถดูดซับความร้อนจากบรรยากาศและลดอุณหภูมิรอบบ้านลงได้ 3-5°C อีกทั้งยังช่วยดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศได้ถึง 1.4 กิโลกรัม/ปี และยังช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศและกรองสารพิษในอากาศได้อีกด้วย จะเห็นว่าต้นไม้เพียงหนึ่งต้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ได้นานัปการ พื้นที่สีเขียวคือสิ่งจำเป็นต่อชีวิตผู้คนในสังคม สวนหย่อมและสวนสาธารณะที่กระจายอยู่ในเมืองใหญ่ ต่างทำหน้าที่เสมือนปอดที่ช่วยฟอกอากาศให้กับผู้อาศัย อีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้ออกไปสูดอากาศนอกตัวอาคาร และเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย ที่ช่วยพัฒนาทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจให้กับผู้อยู่อาศัยในเมือง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเติบโตของเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทำให้ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่อง อาคารสำนักงาน และถนนหนทาง องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้กำหนดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมสำหรับเมืองใหญ่ไว้ที่ 9 ตารางเมตร/คน ในขณะที่กรุงเทพมหานครที่ถือเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ยังคงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง สิ่งก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนยวดยานพาหนะและประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้นสวนทางกับพื้นที่สีเขียวที่ลดน้อยถอยลง ทำให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ ยังคงน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 กรุงเทพฯ มีจำนวนสวนสาธารณะทั้งสิ้น 8,819 แห่ง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 40,816,665 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สวนเฉพาะทาง, สวนชุมชน,

Read More