Home > ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและการบริการพี่มะลิ

ศูนย์ฝึกการโรงแรมฯ พี่มะลิ โรงเรียนกลางทุ่ง เพื่อเด็กด้อยโอกาส

ห่างจากตัวเมืองหนองคายและชายแดนไทย-ลาวไปไม่ไกลนัก เป็นที่ตั้งของ Pimali Hospitality Training Center หรือ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและการบริการพี่มะลิ ศูนย์ฝึกอบรมกลางทุ่งสำหรับเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ที่ก่อตั้งโดยสองสามีภรรยา Stéphanie Des Arts-Loup และ Alexandre Des Arts ในนามของ “Pimali Foundation” Stéphanie Des Arts-Loup - คุณสเตฟานี หรือที่คนไทยเรียกว่า “พี่มะลิ” เธอเป็นลูกครึ่งไทย-สวิส ที่เกิดและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผ่านการทำงานในองค์กรชั้นนำ ทั้งในฐานะผู้จัดการแบรนด์ช็อกโกแลต ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแบรนด์นาฬิกาสุดหรู และยังเป็นผู้บริหารในโรงแรมระดับห้าดาวในสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอมีโอกาสได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ประเทศไทย ได้เห็นความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา การมีอาชีพที่ดี และปัญหาความยากจน ซึ่งจากจุดเริ่มต้นนี้เอง ถือเป็นต้นกำเนิดของ “Pimali Hospitality Training Center” ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมที่สร้างมาเพื่อเด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตได้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้อยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก สินทรัพย์ของคนทั้งประเทศกว่า 77% ไปกระจุกตัวอยู่กับคนรวยที่สุดของประเทศที่มีสัดส่วนเพียง 10% ของประชากรทั้งหมด ช่องว่างของรายได้และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนี้เอง ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านอื่นๆ

Read More