Home > วี ฟิตเนส โซไซตี้

วี ฟิตเนส โซไซตี้ พลิกวิกฤต เปิดคลาสไลฟ์สดสอนออกกำลังกายผ่านเฟสบุ๊ค

วี ฟิตเนส โซไซตี้ เปิดคลาสไลฟ์สดสอนออกกำลังกายผ่านเฟสบุ๊ค กับ “WE Workout@Home - WE Truly Care” ออกกำลังกายที่บ้านได้สุขภาพดีเหมือนอยู่ฟิตเนส วี ฟิตเนส โซไซตี้ พลิกวิกฤตจากการปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการเปิดคลาสไลฟ์สดสอนออกกำลังกายผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของคนที่รักการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายที่บ้านได้สุขภาพดีเหมือนอยู่ฟิตเนส เมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เปิดเผยว่า ในระหว่างที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตามมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้สมาชิกผู้รักสุขภาพไม่ห่างเหินการออกกำลังกายและสร้างสุขภาพที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง วี ฟิตเนส โซไซตี้ จึงได้เปิดคลาส “WE Workout@Home - WE Truly Care”, “WE Fit@Home” และ

Read More