วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Home > New&Trend > วี ฟิตเนส โซไซตี้ พลิกวิกฤต เปิดคลาสไลฟ์สดสอนออกกำลังกายผ่านเฟสบุ๊ค

วี ฟิตเนส โซไซตี้ พลิกวิกฤต เปิดคลาสไลฟ์สดสอนออกกำลังกายผ่านเฟสบุ๊ค

วี ฟิตเนส โซไซตี้ เปิดคลาสไลฟ์สดสอนออกกำลังกายผ่านเฟสบุ๊ค กับ “WE Workout@Home – WE Truly Care” ออกกำลังกายที่บ้านได้สุขภาพดีเหมือนอยู่ฟิตเนส

วี ฟิตเนส โซไซตี้ พลิกวิกฤตจากการปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการเปิดคลาสไลฟ์สดสอนออกกำลังกายผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของคนที่รักการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายที่บ้านได้สุขภาพดีเหมือนอยู่ฟิตเนส

เมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เปิดเผยว่า ในระหว่างที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตามมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้สมาชิกผู้รักสุขภาพไม่ห่างเหินการออกกำลังกายและสร้างสุขภาพที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง วี ฟิตเนส โซไซตี้ จึงได้เปิดคลาส “WE Workout@Home – WE Truly Care”, “WE Fit@Home” และ “WE Special Talk” โดยการไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค WE Fitness workout at Homeเพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ข่าวสาร รวมถึงออกกำลังกายตามได้แม้อยู่ที่บ้าน โดยมี Instructors และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย มาให้ความรู้ด้านการดูแลตัวเอง การดูแลเรื่องอาหาร และมาทำการสอนเสมือนการออกกำลังกายที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ วันละ 4 – 6 คลาส โดยใช้เวลา 45 นาทีสำหรับทุกคลาสออกกำลังกาย โดยได้เปิดคลาสไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊คมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับ WE Workout@Home – WE Truly Care คลาสที่นำมาสอนจะเน้นการออกกำลังกายใน 3 รูปแบบ คือ Cardio การออกกำลังกายที่ทำให้การทำงานของหัวใจแข็งแรง Strength การออกกำลังกายเพื่อสร้างความกระชับแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ Flexibility การสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายและกล้ามเนื้อ โดยคัดสรรคลาสที่ได้ได้รับความนิยมในแต่ประเภท ไม่ว่าจะเป็น คลาสกรุ๊ปเอ็กซ์ โยคะ พิลาทิส และ WE Troop เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงในการออกกำลังกายที่บ้าน

ใส่ความเห็น