Home > ลุมพินีคอนโด

LPP เดินหน้าแผนฉุกเฉินหลังพบเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดติดเชื้อไวรัสโควิด-19

LPP เดินหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งทีมฉุกเฉินปิดสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดโครงการลุมพีนี พาร์ค พระราม 9-รัชดา หลังพบเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการมีอาการไข้สูงและต่อมาแพทย์ยืนยันผลการตรวจว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เข้าสู่กระบวนการ Big Cleaning และปิดใช้งานเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วมและทีมงาน นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ดูแลนิติบุคคลอาคารชุดโครงการลุมพีนี พาร์ค พระราม 9-รัชดา มีอาการไข้สูง ได้เดินทางไปพบแพทย์ ซึ่งต่อมาแพทย์ได้ยืนยันผลการตรวจว่าพนักงานคนดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้แจ้งผลมายังบริษัท ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินที่ได้มีการวางไว้ก่อนหน้าทันที โดยให้พนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมกับได้แจ้งเรื่องตามกระบวนการถึงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาสาเหตุของการติดเชื้อของพนักงานตามเส้นทางย้อนหลัง 7 วัน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วมของโครงการดังกล่าวให้ทราบข้อมูลที่เกิดขึ้น พร้อมดำเนินการปิดสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด

Read More