Home > รองเท้า

รอยทางอันยาวนาน ก้าวย่างของ Bata

 “บาจา รู้เฟื่องเรื่องรองเท้า” สโลแกนที่คุ้นหูติดปากกลุ่มเด็กนักเรียนในช่วงที่ครองความป็นเบอร์ 1 ของรองเท้านักเรียน ด้วยสัดส่วนตลาดถึง 25% และครองใจเด็กไทยมาเป็นเวลายาวนาน แบรนด์ “Bata” อ่านว่า บาทา ซึ่งตรงตามความหมายของไทย ที่หมายถึงเท้า เสมือนตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นําด้านรองเท้า ที่ตั้งชื่อตรงกับสินค้าจนทําให้นึกว่าน่าจะเป็นรองเท้าแบรนด์ไทยที่มีมาเนิ่นนาน แต่ในความเป็นจริง BATA ต้องอ่านว่า บาจา และเป็นแบรนด์โลก โดยคําว่า Bata เป็นภาษาเช็ค สะกด Bat’a มาจากชื่อของผู้ก่อตั้ง Tomas Bat’a แต่เมื่อมาถึงเมืองไทย ด้วยความแตกต่างของพยัญชนะ แบรนด์โลก Bat’a ก็ได้ปรากฏตัวในไทยด้วยแบรนด์ Bata เมื่อ 85 ปีที่ผ่านมา และเป็นแบรนด์รองเท้าที่ย่างก้าวมายาวนานถึง 120 ปี ในปีนี้ หากย้อนรอยแบรนด์รองเท้าชื่อก้องโลกนี้ คงต้องเริ่มจากย่างก้าวจากธุรกิจครอบครัว การทํารองเท้าหนังแบบเย็บมือที่เก่าแก่กว่า 8 ช่วงอายุ (Generations) จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน ที่ยาวนานและเป็นมรดกตกทอด จนถึงมือมิสเตอร์โทมัส บาจา (Mr.Thomas

Read More