Home > มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ส่งต่อความช่วยเหลือสู่ชุมชนอิ่มท้องพร้อมอิ่มใจ สู้วิกฤติโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ชุมชนได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ผู้ดำเนินโครงการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) จึงร่วมส่งมอบกำลังใจ และอาหารปลอดภัยให้แก่ญาติผู้ป่วยเด็กและประชาชนที่เข้ารับการรักษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักพิงฯ ต่างๆ ในโครงการของทางมูลนิธิฯ ซึ่งอาจได้รับกระทบทางด้านเศษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวในประเทศไทยมากว่า 19 ปี ผ่านการดำเนินกิจกรรม 3 โครงการหลัก ได้แก่ ห้องสันทนาการโรนัลด์ แมคโดนัลด์, หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ และบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์

Read More