Home > พันชนะ วัฒนเสถียร

Food For Fighters: ข้าวเพื่อหมอ โครงการของคนตัวเล็กๆ กับหัวใจที่ยิ่งใหญ่

จากวิกฤติ สู่พลังที่อิ่มทั้งท้องและใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ Food For Fighters: ข้าวเพื่อหมอ โครงการของคนตัวเล็กๆ กับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ “โคคา-โคล่า” ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของฮีโร่จากประเทศไทย เพื่อเชิดชูความงดงามของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่ามกลางวิกฤติผ่านหนังสั้นออนไลน์ชุดพิเศษ For the Human Race การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก บ้างก็เครียดจากสถานการณ์ที่ทำให้การใช้ชีวิตต้องลำบากยิ่งขึ้น บ้างก็ทุกข์กับสภาพเศรษฐกิจ บ้างก็ประสบกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน แต่จากสถานการณ์นี้เอง ก็ยังทำให้ได้เห็นว่ายังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้โลกก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ และเพื่อเป็นการเดินหน้าเชิดชูความงดงามของการร่วมแรงร่วมใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามวิกฤติของผู้คนทั่วโลก อีกทั้งจุดประกายความหวัง และพลังความสามัคคีของทุกคนให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง โคคา-โคล่า จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวของฮีโร่จากประเทศไทย โครงการ Food for Fighters: ข้าวเพื่อหมอ ซึ่งเป็นหนึ่งในฮีโร่จากหลายประเทศทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหนังสั้นออนไลน์ชุดพิเศษ “For the Human Race” พันชนะ วัฒนเสถียร หรือ เตเต้ ผู้ก่อตั้งร้านอาหาร “เป็นลาว” ร้านอาหารโดยชุมชนเพื่อชุมชน จังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการ Food For Fighters: ข้าวเพื่อหมอ ว่า “จากมาตรการล็อคดาวน์

Read More