Home > พงษ์ระวี

“บุญรอด ซัพพลายเชน” ผนึก “พงษ์ระวี” เสริมจุดแข็งขนส่งวัตถุที่ต้องใช้ความปลอดภัยสูง

“บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด” ผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนที่มีเครือข่ายการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรทั่วประเทศ ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ “บริษัท พงษ์ระวี จำกัด” ผู้ให้บริการด้านการขนส่งวัสดุที่ต้องใช้ความปลอดภัยสูง เช่น เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฯ เสริมศักยภาพและขีดความสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและในภูมิภาค นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยแนวนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญ คือ การมุ่งยกระดับการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ผนึกกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง “ลินฟ้อกซ์” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังสินค้าและขนส่งจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อผสานกับความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งมีเครือข่ายการขนส่งสินค้ากระจายไปยังทั่วประเทศไทย การได้องค์ความรู้ระดับโลก เทคโนโลยี วิธีการ ตลอดจนหลักในการทำงานจากพาร์ทเนอร์ จึงช่วยเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้า ไม่แค่ในประเทศไทยแต่สามารถขยายไปยังระดับภูมิภาค นอกจากนี้บริษัทฯ ยังวางแผนในการขยายธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดมากขึ้น ล่าสุดผนึกกับพันธมิตรระดับอาเซียน อย่างบริษัท พงษ์ระวี จำกัด ซึ่งมีความชำนาญในการขนส่งวัตถุที่ต้องใช้ความปลอดภัยสูงหรือสินค้าอันตราย (DG : Dangerous goods) เช่น เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฯ ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ โดยปัจจุบันมีรถขนส่งเพื่อให้บริการและรองรับความต้องการของลูกค้ามากกว่า 350 คัน มีศูนย์การดำเนินงาน 14 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศได้แก่ เชียงใหม่, ลำปาง, ขอนแก่น, ยโสธร, พิจิตร, ชัยนาท, สระบุรี, ปทุมธานี, กรุงเทพ, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง ที่ผ่านมา บริษัท พงษ์ระวี

Read More