Home > ประเทศเวียดนาม

บ้านปูฯ มองตลาดพลังงานเวียดนามสดใส ตั้งเป้าส่งถ่านหินกว่า 2 ล้านตัน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งเป้าทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าในเวียดนามต่อเนื่องเป็นปีที่สอง มากกว่า 2 ล้านตัน สอดคล้องกับความต้องการนำเข้าถ่านหินที่สูงขึ้นของเวียดนาม พร้อมเดินหน้ามองหาโอกาสลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจหลักภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจของกลุ่มบ้านปูฯ ในอนาคต นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เวียดนาม เป็นประเทศที่ 10 ที่บ้านปูฯ มองเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีความเติบโตด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดยแผนพีดีพีของเวียดนามคาดการณ์ว่าในปี 2573 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามจะสูงขึ้น 2 เท่าตัว เป็น 130 กิกะวัตต์ สอดรับกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณถ่านหินภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจำเป็นในการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ส่งถ่านหินไปยังเวียดนามคิดเป็นจำนวน 1.3 ล้านตัน ซึ่งเรามีความพร้อมและศักยภาพที่จะจัดหาและขนส่งถ่านหินที่มีคุณภาพดีและหลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการทั้งจากแหล่งผลิตของเราเองที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย และจากเครือข่ายคู่ค้า

Read More

BGRIM ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำเร็จให้การไฟฟ้าเวียดนาม 20 ปี ขนาด 420 เมกะวัตต์

BGRIM ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 420 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าแห่งเวียดนาม (Electricity of Vietnam -EVN) มั่นใจ COD ได้ภายใน 30 มิถุนายน 62 ตามแผน นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DAU TIENG 1 AND DAU TIENG 2 SOLAR PLANTS กำลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 55 ร่วมกับพันธมิตร Xuan Cau Hlldings ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45

Read More