Home > ประวีรัตน์ เทวอักษร

“วิลล่า คุณาลัย” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง 7% ต่อปี เคาะวันเสนอขาย 18-20 ต.ค.นี้-จ่อซื้อที่ดินผุดโปรเจกต์ใหม่

บมจ. วิลล่า คุณาลัย (“KUN”) ยื่นไฟลิ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 440 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน คาดเสนอขายช่วงวันที่ 18-20 ตุลาคมนี้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนำเงินไปใช้ในการซื้อที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย-ชำระคืนหุ้นกู้-เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับรายได้เติบโต 10-15% และมียอด Pre-Sale ที่ระดับ 1,700 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าเสนอขาย 440 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม

Read More