วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
Home > PR News > ผถห.คุณาลัย ไฟเขียว แจกวอร์แรนต์ฟรี 249.70 ล้านหน่วย จ่อรับทรัพย์กว่า 549 ล้านบาท

ผถห.คุณาลัย ไฟเขียว แจกวอร์แรนต์ฟรี 249.70 ล้านหน่วย จ่อรับทรัพย์กว่า 549 ล้านบาท

ผถห.คุณาลัย (“KUN”)ไฟเขียว แจกวอร์แรนต์ฟรี 249.70 ล้านหน่วย จ่อรับทรัพย์กว่า 549 ล้านบาท ขยายโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ประกาศเดินเกมรุกสร้างการเติบโต 3-5 ปี เชื่อมั่นปี 2570 รายได้แตะ 2,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น บมจ.วิลล่า คุณาลัย (“KUN”) ไฟเขียว แจกวอร์แรนต์ (“KUN-W2”) จำนวน 249.70 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น เชื่อหากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหมด บริษัทฯจะได้เงินเข้ามาประมาณ 549.35 ล้านบาท หวังนำเม็ดเงินพัฒนาขยายโครงการใหม่ๆในอนาคต พร้อมประกาศเดินเกมรุกเร่งสร้างโอกาสการเติบโตของรายได้ปี 2570 แตะ 2,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ “KUN” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบในเขตพื้นที่ชานเมือง เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“KUN-W2”) จำนวนไม่เกิน 249.70 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (KUN-W2) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ KUN-W2 จะมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ระดับราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2)

อีกทั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น KUN ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 57,284,922.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,839,954 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 983,679,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,555,031.50 บาท แบ่งออกเป็น 869,110,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเพิ่มทุนรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ, การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) รวมจำนวน 114,569,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งอนุมัติ ให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 74.91 ล้านหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KUN-W2 ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตในอีกเติบโตในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าเม็ดเงินจากการระดมทุนภายหลังผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมดตามสิทธิประมาณ 549.35 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯในการนำเม็ดเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อหมุนเวียนสำหรับการต่อยอดโครงการในปัจจุบัน สู่การพัฒนาในการขยายโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้ KUN ในอนาคต ซึ่งสอดรับกับ เป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้ว่าภายในปี 2570 บริษัทฯจะรายได้แตะระดับ 2,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่บริษัทฯตั้งเป้าอัตราการเติบโต 20%

“แผนการดำเนินงานในช่วง 3-5 ปีจากนี้ (ปี 2566-2570) บริษัทฯยังคงเดินเกมรุกสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มตั้งเป้าหมายรับรู้รายได้จากโซนอื่นๆ อาทิ โซนทิศเหนือ (รังสิต) และ โซนทิศใต้ (พระราม 2-บางขุนเทียน) นอกจากโซนบางบัวทองเพิ่มขึ้น ด้วยการขยายโครงการไปในพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแฟลกชิป (Flagship) ภายใต้เรือธงบนพื้นที่ทำเลทองแห่งใหม่ของKUN โดยยังคงยึดหลักการพัฒนาแนวคิด “คุ้มค่าน่าซื้อ” นอกจากนี้ยังเริ่มมองหาโอกาสจากการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาเสริมการเติบโต ในอนาคตด้วย เพื่อแสวงหาโอกาสทั้งในธุรกิจอสังหริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สู่การเติบโตในอนาคต” นางประวีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย