Home > ธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์

กรมพัฒน์ฯ จับมือ แกร็บ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายอาหารของร้าน ‘Thai SELECT’ และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ผ่านแกร็บฟู้ด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ แกร็บ เอาใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล พร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยจากร้านอาหาร Thai SELECT และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ถึงบ้าน ผ่านบริการ แกร็บฟู้ด มุ่งยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการร้านอาหารด้วยเทคโนโลยี พร้อมขยายช่องทางการเข้าถึงร้านอาหารสู่ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครอบคลุม และส่งตรงความสะดวกสบายของบริการส่งอาหารให้กับผู้บริโภคไทย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปัจจุบัน “IoT : Internet of Things” เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน สังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดิจิทัลจึงกลายเป็นโลกอีกใบที่ผู้บริโภคเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์สามารถครองใจผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและเกิดเทรนด์ใหม่ๆ ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคดิจิทัล เมื่อทุกธุรกิจมุ่งสู่การช็อปออนไลน์ ธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์ จึงเป็นตัวช่วยตอบสนองความต้องการความสะดวกรวดเร็วที่สามารถผสานเข้ากับดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัวบนแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งสินค้าและบริการให้มาส่งถึงหน้าประตูบ้านแค่เพียงปลายนิ้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ต้องปรับตัวในการแข่งขันด้านการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับรากหญ้าและเศรษฐกิจ โดยในวันนี้ (13 พ.ค. 2562) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกันลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และร้านอาหารในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นที่รู้จัก โดยอาศัยช่องทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงจากผู้บริโภคทั่วโลกผ่านบริการแกร็บฟู้ด

Read More