Home > ธิงค์สเปซ

B2S พลิกโมเดล ธิงค์สเปซ Book+Lifestyle สู้ออนไลน์

   สมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด ใช้เวลากว่า 3 ปี คิดโมเดลธุรกิจร้านหนังสือที่จะแข่งขันเท่าทันสื่อออนไลน์ ท่ามกลางวิกฤตการปิดตัวของนิตยสารหลายเล่มส่งสัญญาณต่อเนื่อง จนกระทั่งสรุปผลลัพธ์จากโจทย์ทางธุรกิจข้อสำคัญกลายเป็นร้านรูปแบบล่าสุด “ธิงค์สเปซ (Think Space)” โดยเพิ่มส่วนผสมสำคัญที่สุด คือ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็น “ทางรอด” ของร้านหนังสือและสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับสื่อออนไลน์ด้วย  “ร้านหนังสือกำลังแข่งกับออนไลน์ หลายประเทศศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าญี่ปุ่น อังกฤษ หรือนิวยอร์ก คำตอบอยู่ที่การใส่ไลฟ์สไตล์เข้าไปในทุกส่วน ทำให้ร้านหนังสือไม่ได้เป็นแค่ร้านขายหนังสือ แต่เป็นไลฟ์สไตล์ของคน เราสามารถดึงผู้คน แค่เขาหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน ก็ถือว่านักเขียนและธุรกิจชนะแล้ว” นายสมชัยกล่าว  แน่นอนว่า บีทูเอส ธิงค์สเปซ ยังเป็นกลยุทธ์การทดลองตลาดที่ต้องรอผลตอบรับอย่างน้อย 1-2 ปี ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา บีทูเอสพยายามงัดโมเดลร้านค้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งร้านขนาดเล็กเหมาะกับชุมชน พื้นที่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เน้นการจำหน่ายหนังสือ ร้านขนาดกลาง พื้นที่มากกว่า 800 ตร.ม. เหมาะกับคอมมูนิตี้มอลล์

Read More