Home > ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัยเดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กร สู่การเป็นเบอร์หนึ่งแห่ง Digital Insurer

หลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัว “น้องวันนี้” Virtual Influencer คนแรกของวงการประกันภัยไทย เพื่อจับเทรนด์มาแรงอย่าง Metaverse พร้อมชูเทคโนโลยี InsurTech ซื้อประกันผ่านแอปพลิเคชันไปแล้ว ล่าสุดทิพยประกันภัยประกาศเดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่การเป็น Digital Insurer หวังขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของประเทศ ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนต่อการดำเนินชีวิตและต่อทุกแวดวงให้ต้องเร่งปรับตัว ซึ่งรวมถึงธุรกิจประกันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายและต้องเร่งเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ เพื่อนำพาองค์กรให้ฝ่าวิกฤตโควิดและยุคแห่งดิจิทัล ดิสรัปชัน (Digital Disruption) ไปให้ได้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทประกันรายใหญ่ที่มีภาครัฐอย่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นผู้ถือหุ้นหลัก และเป็นผู้เล่นในตลาดประกันรายแรกๆ ที่ชิงจังหวะประกาศตัวเป็นผู้นำด้าน Digital Insurance เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ต้นปี 2562 ทิพยประกันภัยเปิดตัว “TIP Insure” แอปพลิเคชันที่ครอบคลุมบริการด้านประกันภัยทุกด้าน โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันออนไลน์กับทิพยประกันภัยได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ต่ออายุ

Read More