Home > คอนโดแอลพีเอ็น

LPN พลิกกลยุทธ์เพิ่มฐานรายได้สู่ Recurring Income นำร่องคอนโด “ลุมพินี ลีฟวิ่ง พลัส รังสิต-คลอง1” ปล่อยเช่าเจาะลูกค้ากลุ่ม White collar

LPN เดินหน้าตามโรดแมป “Year of Change” ขยายฐานรายได้สู่ Recurring Income สร้างความยั่งยืน ล่าสุด นำร่องเปิด “ลุมพินี ลีฟวิ่ง พลัส รังสิต-คลอง1” คอนโดฯเพื่อปล่อยเช่าเจาะลูกค้ากลุ่ม White collar เพิ่มคุณค่าการอยู่อาศัยผ่านพื้นที่ Public Zone จัดเต็มบริการ Co-Living Space รองรับเทรนด์ใหม่การใช้ชีวิตคน Gen Y พร้อมประกาศเปิดรับเอเจนท์ ฟรีแลนซ์ช่วยหาผู้เช่า ก่อนขยายสู่โครงการอื่นในอนาคต “Year of Change : ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง” คือ ยุทธศาสตร์ที่ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) สื่อมายังตลาดตั้งแต่ต้นปี 2561 ถึงวันนี้ ภาพการเปลี่ยนแปลงได้ปรากฏชัดเจนในหลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือ กลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ที่เน้นขยายฐานรายได้จากธุรกิจหลักสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ผ่านรูปแบบจากการสร้างเพื่อ “ขาย” อย่างเดียวมาเป็นการสร้างหรือการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อ “ปล่อยเช่า” ใน (บาง)

Read More