วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Home > PR News > “กรุงศรีออโต้” กวาด 3 รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2013” พัฒนานวัตกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

“กรุงศรีออโต้” กวาด 3 รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2013” พัฒนานวัตกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

– “กรุงศรี ออโต้” หรือ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) ผู้นําสินเชื่อยานยนต์
ครบวงจร นําโดย นายไพโรจน์ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารของกรุงศรี ออโต้ เข้ารับ 3 รางวัล ในงาน “Thailand ICT Excellence Awards 2013” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ซึ่งรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards” ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเป็นเลิศในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรุงศรี ออโต้ ถือเป็นองค์กรเดียวในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัลที่กรุงศรี ออโต้ได้รับในปีนี้ ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการ ‘รูดกด รับ’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการขอสินเชื่อเพื่อคนมีรถ หรือ “คาร์ ฟอร์ แคช” ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ถึงกว่า 7,300 แห่งทั่วประเทศ, รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายในจากโครงการ ADS: Automated Decisioning System ระบบที่ช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์เบื้องต้น และ

รางวัลชมเชยในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายในจากโครงการ ‘iCollect’ ระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ภาคสนามบนแท็บเล็ตซึ่งโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่กรุงศรี ออโต้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรี
ออโต้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

###

กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้นําสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ในเครือกรุงศรีกรุ๊ป ที่ให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยนําเสนอสินเชื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช”, สินเชื่อเพื่อรถบ้าน ”แคช ทู คาร์”, สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์”, สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์”, สินเชื่อรถใช้แล้ว “กรุงศรี ยูสด์ คาร์”, สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก “กรุงศรี ทรัค”, สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์”
ลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคําปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน
ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขาของกรุงศรี ออโต้ 43 สาขา ซึ่งรวมทั้ง “กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส” บนห้างบิ๊กซี บางนา และศูนย์บริการน้ํามัน ปตท. รามอินทรา ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ และสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ รวมถึงที่ทําการไปรษณีย์ไทยที่ให้บริการ หรือ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven หรือ ติดต่อ ‘กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์‘ โทร. 02-740-7400 เพื่อรับบริการ “ดิลิเวอรี่” พร้อมทําสัญญาถึงบ้าน หรือ ขอรับบริการสินเชื่อ “คาร์ ฟอร์ แคช” และ “แคช ทู คาร์”
ได้สะดวกสุด แค่กดรหัส *740# แล้วกดโทรออกฟรี เพื่อรับ SMS ยืนยันและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.com

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากัด (มหาชน)สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
เสาวณีย์ รัตนกิจ โทร. 0-2708-8130 อีเมล์: Saowanee.Rattanakit@Krungsri.com
ชรินทร์ธร สรวิชย์สกุล โทร. 0-2708-8131 อีเมล์: Charintorn.Sorrawitskul@krungsri.com
นิธิกานต์ จิตเจริญ และ อรวรา วัฒนวิศาล ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

อีเมล์: nchitchareon@hkstrategies.com หรือ ovadhanavisala@hkstrategies.com